Monday, April 21, 2008

Di Dalam Hati Manusia...


Di dalam hati manusia ada kekusutan
dan tidak akan terurai kecuali
menerima kehendak Allah swt.

Di dalam hati manusia ada keganasan
dan tidak akan hilang kecuali
berjinak dengan Allah swt

Di dalam hati manusia ada kesedihan
dan tidak akan hilang kecuali
seronok mengenali Allah swt

Di dalam hati manusia ada kegelisahan
dan tidak akan tenang damai kecuali
berlindung,bertemu dan berjumpa denganNya

Di dalam hati manusia ada penyesalan
dan tidak akan padam kecuali
redha dengan suruhan dan laranganNya
serta qadha dan qadarNya serta
kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya

Di dalam hati manusia ada hajat dan
tidak akan terbendung kecuali
kecintaan kepadaNya dan
bermohon kepadaNya.

Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah
keikhlasan sebenar kepadaNya. . . . . .
Andai dunia dan isinya diberikan kepada
manusia masih tidak lagi dapat
membendung hajat hati
si hamba itu..


sumber :ASINFER

No comments: