Monday, April 14, 2008

Musibah Bukan Bermakna Kita Dizalimi

ADA manusia yang menyangka apabila Allah Taala menurunkan suatu musibah kepada dirinya, dia menganggap itu suatu petanda Allah mahu menghinanya. Ramai pula orang lain yang memusuhinya akan menuduhdengan pelbagai spekulasi.

Mereka akan berkata: “Oh, begitulah akibat yangmenimpa orang yang zalim, Allah menghinanya.”

Sepertitertulis dalam firman Allah Taala bermaksud:
“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalumemuliakannya dan diberinya kesenangan, maka diaberkata: ‘Tuhanku memuliakanku’. Adapun bila Tuhannyamengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata:‘Tuhanku menghinaku’.”
(Surah al-Fajr: Ayat 15 dan 16)

Lebih teruk lagi ada pula yang percaya bahawa penyebabmusibah itu daripada kuasa hebat seorang manusia.Pernah diceritakan kepada saya ada seorang hamba Allahyang menziarahi masjid wali-wali di Indonesia,tiba-tiba sakit kononnya kerana dia tidak percayakuasa ghaib di kubur wali itu. Lahawla wala quwwatailla billah, apakah yang mendatangkan sakit itu adalah wali?

Sungguh kepercayaan karut sebegini mampu memusnahkan akidah. Musibah yang menimpa anda bukanlah kerana buatanmanusia yang memiliki kuasa atau ilmu tertentu. Iahanyalah datang daripada Allah Taala bagi membawakhabar gembira bahawa Dia sentiasa merahmati anda. Boleh jadi jika anda tidak disentuh musibah, anda akan cepat lupa dan tak perasan langsung dengan kewujudanAllah Taala dalam kehidupan anda. Jika anda merintihdisebabkan hati yang hancur mengenangkan nasib,kemudian mengadu kepada Allah Taala dan percaya bahawaDia akan menghapus luka itu dan menggantikan musibahitu dengan anugerah yang lebih baik, maka sesungguhnyasaat seperti ini iman dan keyakinan anda kepada AllahTaala berada di atas kemuncak yang paling tinggi. Tiada yang lebih menggembirakan Allah Taala melainkansuatu saat ketika Dia mendengar tangisan penyesalandan keluhan orang yang mahu meminta pertolonganNya. Allah suka melihat hamba-Nya mengaku lemah dan tidakberdaya. Allah juga menyukai hamba-Nya yang mengaku bahawa kekuatan dan kekuasaan itu hanya milik Allah SWT.

Rancanglah sebaik mungkin, tetap tertulis, kuasa Allahsaja yang menentukan nasib kita. Antara adab ketika ditimpa musibah ialah: - Percaya bahawa Allah Taala tidak sesekali akanmenzalimi diri anda. Jika manusia mahu menerima musibah itu umpama suatuteguran, dia tidak akan cepat melatah seraya berputusasa. Bahkan dia sanggup menerimanya umpama satucambukan yang membangkitkan semangat bagi memperbaikidiri. Allah SWT tidak sesekali menzalimi hamba-Nya. Ujianitu tujuannya adalah untuk membelai hati supaya lebihsensitif, peka dan waspada atas segala kesilapan yangdilakukan. Allah SWT sayang kepada anda dan mahu andaberada dekat di sisi-Nya ketika lemah dan perlukanpertolongan. - Meyakini musibah itu menyimpan rahmat besar disebaliknya. Allah Taala akan menggantikan musibah itu dengansesuatu yang lebih baik dan pasti akan menghapuskankesakitan dengan kegembiraan.

Mungkin ketika anakkecil kita meninggal dunia, kita akan lebih menyayangianak kita yang lain. Allah SWT menggantikan kehilangan satu jiwa denganmenghidupkan jiwa anak kita yang lain dengan imankerana kita menjaga dan mendidik mereka dengan lebihteliti. Saat sakit yang menghampirkan nyawa kehujungnya kita tidak mengeluh menyalahkan Tuhan akannasib malang menderita kesakitan yang teramat sangat,bahkan menelannya dengan reda atas ketentuan-Nyasambil mengingat kembali terlalu banyak nikmat Allahyang selama ini dikecapi. Apabila kembali sihat, bertambahlah kesyukuran itu.Lantas kita melipatgandakan ibadat kerana tidak mahukehilangan satu saat pun di sepanjang usia kita.

Bukankah semua musibah itu boleh diterima sebagai rahmat? Bukannya seksaan dan kekejaman Tuhan? - Banyak mengingat nikmat Allah yang sudah dirasai. Ketika sedih eloklah kita membaca surah al-Duha yangakan menghapus rasa sedih dan putus asa. Nabi SAWpernah bersedih kerana terputusnya wahyu agak lama.Suatu hari Ummu Jamil, isteri Abu Lahab mencelaRasulullah SAW dengan katanya:
“Nampaknya kawan kamu itu meninggalkan kamu dan memboikot kamu.”

Lalu AllahTaala menurunkan surah Al-Dhuha dengan firman-Nyabermaksud: “Tuhanmu tidak sesekali meninggalkanmu dan tidak pulamembencimu.”
Mengapa kita berasa Allah meninggalkan dan membenci kita ketika musibah datang? Perasaan ini sebenarnyaberasal daripada hasutan syaitan supaya kita berputusasa dari rahmat-Nya. Firman-Nya lagi dalam surahal-Duha yang bermaksud: “Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu darikehidupan dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikankurnia-Nya kepadamu lalu kamu reda.” Ayat ini seolah-olah memujuk kita supaya tabah danmenganggap kecil segala urusan dunia jika dibandingkandengan akhirat. Ia juga menyuruh kita untuk yakindengan janji Allah SWT yang akan menggantikankesusahan dunia dengan kesenangan akhirat yang abadi.

Kemudian Allah SWT berfirman lagi dalam surah al-Duha bermaksud: “Bukankah Dia mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Diamelindungimu. Dia mendapatimu sebagai orang yangkehilangan arah lalu memberi petunjuk bagimu. Dan Diamendapatimu sebagai orang yang serba kekurangan lalumencukupimu.”

Hati kita pasti kembali disentuh dengan kalimah yangbegitu menghiris perasaan. Betapa Allah SWT amatmengasihani diri yang tidak memiliki apa-apa ini. Jikaboleh ditimbang yang manakah lebih banyak, musibahatau nikmat yang kita rasai di dunia ini? Sungguh biadapnya lidah yang pernah berkeluh-kesah danhati yang tidak mahu bersyukur di atas segalaketentuan-Nya. - Segala sesuatu akibat daripada perbuatan tangan yangzalim. Apakah dosa kita sehingga harus menerima musibah ini?Soalan sebegini bukan bermaksud tidak reda denganketentuan Allah SWT, tetapi lebih kepada sikap mencarikeaiban diri dan mahu bermuhasabah untuk lebih mempertingkatkan iman dan amal salih. Sudah pasti setiap sesuatu menyimpan hikmah disebaliknya. Terpulang kepada diri sendiri bertanya,apakah menerima musibah sebagai suatu peringatandaripada Allah SWT atau langsung membutakan mata danhati atas kesilapan yang pernah dilakukan? Lidah boleh menafikan sekeras-kerasnya, tetapi hatidapat berasa di manakah salah silapnya. Hanya orang yang kuat imannya yang mampu menjawab setiap hikmah disebalik setiap musibah. Tiada manusia yang lepas dariujian hatta Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul menerima ujian yang jauh lebihberat dan tidak mampu dipikul oleh manusia biasa.Bukan bermakna ujian itu merendahkan iman seseorang,bahkan ia akan melonjakkannya ke tempat yang palingtinggi. Berbahagialah orang yang diuji jika mereka reda dansedikitpun tidak berubah hati kepada Allah Taala. Kitaperlu membuktikan kepada Allah SWT bahawa diri initidak pernah berubah di dalam mencintai-Nya, biarsenang ataupun susah.

No comments: